آوریل 8, 2023
کارت دیزا سانترال دو کانال

کارت دیزا سانترال دو کانال

کارت دیزا سانترال دو کانال کارت دیزا سانترال دو کانال، کارتی است که به سیستم ارتباطی سانترال قابلیت پشتیبانی از دو تماس گویا در آن واحد […]
فروشگاه سانترال